Created with Sketch.
Automatizacija Bruto bilansa uz mašinsko učenje
18.06.2020

Neizostavan izvor podataka za banku predstavljaju izveštaji koje klijenti dostavljaju banci u formi bruto bilansa. Bruto bilans sadrži početni saldo računa, tekući promet, ukupan promet i kranji saldo računa – a svi računi moraju se slagati sa prometom glavne knjige i prometom dnevnika.


Bruto bilans je tabelarni pregled prometa i stanja svih konta glavne knjige u knjigovodstvu jedne firme na određeni dan. Na osnovu zaključnog lista (drugi naziv za bruto bilans) sastavljaju se periodični i godišnji obračuni.


BEZBEDNOST NA PRVOM MESTU


BAD SISTEMS i WM Equity Partners su zajedničkim snagama radili na razvoju aplikacije namenjenu poslovnim bankama za potrebe obrade finansijskih podataka koje dobijaju od svojih klijenata. Aplikacija može raditi u cloud režimu, ali i kao intranet rešenje (unutar internog komunikacionog sistema). Rad aplikacije i sistem bezbednosti podešava se u odnosu na specifičnu politiku poslovanja i standarda banke.


AUTOMATIZACIJA UNOSA BRUTO BILANSA


Klijent periodično ili godišnje dostavlja izveštaje u formi bruto bilansa, a banka dobijene podatke dalje obrađuje i analizira na osnovu svojih formi pregleda. Kako je taj proces veoma zahtevan i spor, automatizacija procesa unosa bruto bilansa je pravo rešenje za poslovne banke. Kada klijent dostavi bruto bilans u Excel formatu, aplikacija automatski transformiše podatke iz bilansa stanja i bilansa uspeha u trocifrena konta i grupa konta koja su pogodna za dalju analizu, obradu i pregled banaka.


RUČNOM RAZVRSTAVANJU DOKUMENTACIJE JE DOŠAO KRAJ


Koristeći našu aplikaciju, umesto da zaposleni u banci ručno sređuju podatke koje su dobili od svojih klijenata u formu koja je potrebna da bi se vršila analiza, dobija se pregled podataka koji je odmah spreman za dalju obradu.


Automatizacija bruto bilansa donosi:

  1. Kraće vreme za analizu kreditne sposobnosti klijenata
  2. Automatsko prikupljanje podataka i vezivanje za pojedinačne klijente
  3. Prikpljanje podataka iz više izvora - sa email-a, ftp-a i dr.
  4. Brže dostavljanje ponude klijentu za finansiranje
  5. Efikasnija obrada zahteva klijenata
  6.  Monitoring odobrenih plasmana


Zaboravite na ručno unošenje podataka za svakog klijenta pojedinačno. Pored automatizacije procesa unosa bruto bilansa prilikom obrade zahteva za finansijska sredstva poslovne banke mogu koristiti našu aplikaciju i za monitoring već odobrenih plasmana. Verujemo da će zbog krize izazvane COVID-19 banke biti primorane da rade monitoring svojih plasmana u manjim vremenskim intervalima.

Postupni prikaz automatizacije bruto bilansa

Postupni prikaz automatizacije bruto bilansaBUDUĆNOST AUTOMATIZACIJE BRUTO BILANSA


U prethodne dve godine radili smo na razvoju ML rešenja (Machine Learning) koje predstavlja svojevrstan vid veštačke inteligencije (AI - artificial intelligence). Ovo rešenje predstavlja mogućnost sistematskog i automatskog učenja koja može poboljšati korisničko iskustvo bez eksplicitnog programiranja. ML rešenje fokusirano je na razvoj kompjuterskih programa koji imaju pristup određenim podacima i uče iz njih.


Spremni smo da u budućnosti očitavamo izveštaje klijenata i u PDF formatu. Važna karakteristika aplikacije biće automatsko određivanje kreditnog skoringa nakon unosa bruto bilansa i završnih računa. Takođe, biće omogućena automatska obrada zahteva za kredit, odobrenje finansiranje i puštanju sredstva na račun klijenta.


Plan nam je da u budućnosti radimo na FREMIUM modelu za mala i srednja preduzeća koji će biti javno dostupan na našem sajtu. Korisnici će moći da jednom godišnje unesu svoj bilans i dobiju nazad finalan obrazac.


Naša želja kao i rad na aplikaciji biće usmeren u pravcu pojednostavljivanja procesa i korišćenja aplikacije. Ispred svake aplikacije stoji korisnik koji bi trebalo da bude zadovoljan aplikacijom i iskustvom korišćenja, a BAD SISTEMS u saradnji sa WM Equity Partners je tu da Vam to i omogući.


Na stranici WM Equity Partners možete isprobati ovu uslugu već danas. Bruto bilans u excel formatu upload-ujete na sledećem linku, popunite naziv računovodstvenog programa koji koristite, unesete e-mail adresu na koju će vam biti prosleđen obrađen bruto bilans u željenom formatu.