Created with Sketch.
OTKLJUČAJTE PUN POTENCIJAL VAŠIH PODATAKA I UŠTEDITE VREME I NOVAC
12.03.2020

24.02.2020 - Koliko je digitalizacija ekonomije važna za razvoj društva?

 

Kreativni rad, softverska rešenja, digitalni alati, dizajnerske veštine, platforme i zadovoljni klijenti. Mnogo posla, a tako malo reči da sve što radimo objasnimo i predstavimo. Mi smo mladi, kreativni i ambiciozni ljudi koji rade u BAD SISTEMS-u i svakoga dana odgovaramo na izazove koje nam vi, naši saradnici, postavljate. Razviti softver nije neka nauka, rekao bi neuki posmatrač IT sektora. Zato želimo da vam približimo na kojim revolucionarnim projektima radimo i kako naše malo doprinosi ljudima sa kojima sarađujemo i njihovim krajnjim korisnicima.

 

Idealni klijent

 

Pored naših poznatih digitalnih proizvoda (KANBANSI, Nadjituru.rs, REMASI) ulažemo znanje u razvoj FINTECH proizvoda (financial technology). Aktivno učestvujemo u digitalnoj revoluciji na čijem je kraju i početku zadovoljan klijent. Taj jedan zamišljeni idealni klijent ima viziju. Razmišljajući o njemu i njegovim potrebama stvaramo digitalne proizvode koji olakšavaju život i isporučuju očekivane vrednosti.

 

Razvoj finansijskih tehnologija menja način na koji ljudi pristupaju ličnim finansijama i finansijama za investiranje. Svetsko tržište uveliko radi na razvoju tehologija i unapređenju kvaliteta života svakog pojedinca. Za uslove tržišta i

potrebe klijenata BAD SISTEMS radi na platformama finansijskih tehologija i računovodstvenih usluga. Prikupljanje, obrada i prikazivanje podataka u digitalnoj formi sadrži brojne prednosti. Uštedu papirologije(resursa), vremena i finansija.

 

Digitalizacija finansija

 

BAD SISTEMS radi na projektima digitalizacije finansija, investicionim fondovima tačnije. Dizajniramo platforme kako bismo spojili investicione fondove sa tehnologijom i olakšali im korišćenje i pregled finansijskih izveštaja po željenim stavkama pri pretrazi. Sve je više klijenata koji su posvećeni digitalizaciji poslovanja raznih industrija. Ekonomiju kao naučnu discipline možemo podeliti nadve glavne oblasti: mikroekonomiju i makroekonomiju.

 

Mikroekonomija proučava preduzeća i domaćinstva sa stanovišta troškova proizvodnje, dok se makroekonomija bavi izučavanjem pojava i procesa poput industrijske proizvodnje, ekonomije države, nezaposlenost, inflacija itd. Reč

ekonomija je složenica grčkih reči „nomos“, običaj, zakon i „oikos“, kuća, „Oikonomikos“ - zakoni upravljanja domaćinstvom. Vrlo je lako razumeti zašto tehnologija ovde prolazi i biva prihvaćena. Smanjiti troškove, uvećati prihode,

sačuvati prirodu i održati proizvodni proces, neke su od potreba savremenog čoveka. Savremeni čovek ima hiljadu želja, a tehnologija samo jednu – da čovekove želje ostvari.

 

 

Digitalizacija u ekonomiji

 

Jedna od definicija tehnologije je da se ona može odrediti kao skup programa putem koga se ostvaruju ljudske potrebe. Značajna osobina tehnologije je da ona sama sebe razvija, odnosno da tehnologija omogućava sve više tehnologije što dovodi do opšteg društvenog ubrzanja. Ukoliko digitalizaciju posmatramo kao sve ono što računari mogu da urade umesto nas, onda moramo biti svesni kako digitalne tehnnologije utiču na promenu modela poslovanja. Digitalizaciju u ekonomiji predstavljaju procesi u kojoj tehnologije smanjuju troškove skladištenja, deljenja i analize podataka. Ovi procesi doveli su do promena ponašanja klijenata, organizacije proizvodnje dobara i upravljanje državom. Logično, dobili smo nove modele ekonomije koji zamenjuju tradicionalne načine upravljanja i analize prikupljenih podataka.

 

OCR i informatizacija

 

Jedna od značajnih doprinosa IT industrije jeste informatizacija, tačnije pretvaranje štampanih podataka u digitalnu formu. Pretvranje fizičkog dokumenta u digitalni dokument pretvaranjem analognog u digitalni signal. Ovde

je urađena informatizacija – eng. digitization. Tehnologiju koju primenjujemo u okviru razvoja FINTECH alata je optičko prepoznavanje karaktera ili na engleskom- OCR (optical character recognition). Često korišćena tehnologija za

prepoznavanje teksta na digitalnoj slici, skeniranom dokumentu koji može biti pisan rukom. BAD SISTEMS razvio je ovu tehnologiju konvertovanja (pretvaranja) skeniranih dokumenata, poput finansijskih izveštaja, u digitalni format sa mogućnošću uređivanja i čuvanja u formi šablona za ponovno korišćenje. Softversko rešenje zahvaljujući kojem smanjujemo utrošeno vreme našem klijentu da potrebnu dokumentaciju unese, sortira i čuva prati i razvoj uređaja

poput skenera, kamera i mnogih drugih koje koristimo za digitalizaciju baze znanja. Mogućnosti za čuvanje podataka i prevođenje u digitalni oblik su raznovrsne – od dokumentacije, fotografija, retkih spisa, zvučnih zapisa i filma.

 

 

 

 

Zašto je sve ovo i kome potrebno?

 

Softversko rešenje mogu koristiti trgovci, bankari, administracije u proizvodnji, restorani i investicioni fondovi. Zakon u Republici Srbiji prepoznaje formu elektronskog dokumenta kao legitimnu. Svaki trgovac prema zakonu mora voditi evidenciju o prometu robe na osnovu isprava o robi. Trgovac je dužan da poseduje isprave o proizvodnji, nabavci i prodaji sa podacima o poslovnom imenu, adresi, PIB i matičnom broju, broju isprave i datumu izdavanja, nazivu robe, mernoj jedinici i količini robe, nabavnoj ceni, zaduženju za vlastitu robu i prodajnoj ceni robe. Dužnost vođenja evidencije prometa svakom trgovcu oduzima mnogo vremena. Sve ove podatke može prikupljati jedan softver koji je BAD SISTEMS razvio, ne morate više da ih upisujete ručno. Jednostavnim skeniranjem dokumenta mogu se voditi razne statistike u vezi poslovanja i cena robe. Sve fakture koje jedan trgovac prikuplja od raznih nabavljača mogu se čuvati u elektronskom obliku i prikazati na osnovu raznih faktora. Digitalizacijom podataka, sistem smešta očitane podatke sa dokumenta i šablon i bazu podataka. Iz baze podataka mogu se izvući željeni podaci, npr.nabavna cena brašna u poslednjih godinu dana. Grafički prikaz podataka dostupan je za bilo kojiproizvod, cenu, porez u izabranom vremenu.

 

Prednosti procesa digitalizacije

 

Prednost digitalizacije uopše je u boljem pristupu izvorima informacija sa bilo kog mesta na zemlji u bilo koje vreme. Ono što je nekada bilo nedostupno široj publicisada je dostupno svima. Bez ikakvih smetnji učitavanje podataka je brže i lakše za sve korisnike. Nekada je udaljenost od izvora informacija predstavljala veliki problem. Danas ne morate da putujete u drugi grad ili državu kako biste pristupilinekoj kopiji dokumentacije. Sve možete štampati direktno sa interneta, a neophodna lična dokumenta možete poručiti na plaformama e-uprava.

 

 

Investicije i digitalna ekonomija

 

Digitalna ekonomija postala je važan deo globalne ekonomije. Transakcije obavljene između preduzeća (B2B) utrostručene su pod uticajem digitalizacije pokazuju podaci UNCTAD-a u Informaciono ekonomskom izveštaju

(United Nations Conference on trade and development 2017). Statistika UNCTAD pokazuje rast u oblasti onlajn kupovine, u razvijenim zemljama 2/3 ljudi kupuje u

web shopovima. Vlade 90 zemalja nude jednu ili više portala za dobijanje javnih informacija ili onlajn servisa, dok 148 zemalja nudi barem jedan oblik onlajn transakcionog servisa, podaci su iz UN.

 

Prelazak na digitalnu ekonomiju doprinosi konkurentnosti kroz sve sektore. Nove šanse za razvoj poslovanja su tu kao i pristup globalnom tržištu i investicionim fondovima. Unapređenje ekonomskog sektora kroz tehnologije i

digitalne proizvode donosi vrednosti koje svaki pojedinac očekuje. Sigurnost i slobodu. BAD SISTEMS zato razmišlja nekoliko koraka unapred. Četiri godine uspešnog razvoja finansijskog sektora je iza nas, i tu se ne zaustavljamo. Naš idealni klijent uvek može da računa na slobodu jer je u (našim) sigurnim rukama.