Created with Sketch.
"Pozovi, naruči i ostani kući" - digitalna platforma
25.03.2020

BAD SISTEMS, IT kompanija iz Niša poslala je projekat “Pozovi, naruči i ostani kući” na konkurs javnog poziva Republike Srbije za projekte koji za cilj imaju suzbijanje efekata pandemije COVID 19. Potrebnu dokumentaciju poslali smo 19.marta 2020.godine na mejl adresu covid19-stop@inovacionifond.rs sa koje očekujemo blagovremeno obaveštenje o proceni podobnih predloga projekata.


Konkurs je otvoren 17.marta na zvaničnoj stranici Fonda za inovacionu delatnost, a zatvoren 24.marta u 13h zbog velikog broja pristiglih projekata IT sektora.


·        Ko je mogao da se prijavi?

·        Šta je projekat trebalo da reši?

·        Kolika sredstva za finansiranje pojedinačnog projekta Republika Srbija izdvaja?


 “Mikro, mala i srednja privredna društva registrovana u Srbiji, u skladu sa važećim Zakonom o privrednim društvima i važećim Zakonom o računovodstvu."


"Fond za inovacionu delatnost želi da kroz ovaj poziv podrži rešenja koja će doprineti poboljšanju zdravstvene situacije, ali takođe i drugih oblasti koji utiču na dobrobit stanovništva kao što su rešenja iz oblasti komunikacije, detekcije i zaštite, socijalnih medija, lanaca snabdevanja, finansija i slično. Napominjemo da je hitnost u rešavanju ovih problema jako bitan faktor, te Vas molimo da što pre dostavite predlog projekta za evaluaciju!!!"


"Maksimalni iznos finansiranja u okviru ovog javnog poziva je 6 miliona dinara po pojedinačnom projektu, s tim što sufinansiranje od strane Fonda ne može pokriti više od 85% ukupnih troškova projekta. Obaveznih 15% sufinansiranja od strane podnosioca prijave mora biti obezbeđeno iz privatnih izvora (sopstvena sredstva, zajmovi, investicije i slično).”


Pitanja na koja smo dali odgovor i ponudili rešenje:


·        Koji problem rešavate?

·        Na koji način se doprinosi rešenju opisanog problema?

·        Grupa korisnika za koju je rešenje namenjeno?

·        Koliko brzo je moguće skalirati dati proizvod/uslugu/tehnologiju i privesti je nameni?

·        Plasman, kanali distribucije i efekti rešenja?

·        Trenutni kapaciteti preduzeća?


Rešenje


Projekat “Pozovi, naruči i ostani kući” nudi jedinstvenu platformu i rešenje u oblasti logistike i komunikacije u volonterskim call centrima u gradovima i opštinama Republike Srbije.


Veliki broj organizacija, volontera i gradskih vlasti su organizovale i osnovale telefonske call centre koji prihvataju pozive i komuniciraju oko potreba starijih članova našeg društva. Platforma “Pozovi, poruči i ostani kući” predstavlja digitalnu platformu koja će prikupljati sve narudžbine starijih građana na jedno mesto. Nakon čega bi volonteri, organizacije ili druga prijavljena lica za dostavu preuzimali narudžbine, obavljali kupovinu i beskontaktnu dostavu. Volonteri će primljene pozive i narudžbine najugroženijih građana unositi na platformu, prema mapiranim GEO lokacijama volonteri će preuzimati narudžbine, organizovati kupovinu i bezbednu dostavu.


Aplikacija će biti dostupna volonterima na njihovim mobilnim uređajima, koji nisu u mogućnosti da u svakom trenutku budu u volonterskom centru, ali će u skladu sa ličnom organizacijom vremena biti u mogućnosti da preuzmu jednu ili više porudžbina sa platforme. Cilj je da svako ko ne spada u rizičnu grupu pokaže solidarnost i u skladu sa svojim mogućnostima pomogne onima koji ne smeju da napuštaju svoje domove. Postanite volonteri i pomozite zajednici u kojoj živite.


Uputstvo za upotrebu i ciljna grupa


Cilj platforme je da doprinese lakšoj organizaciji volontera u ispunjavanju osnovnih potreba najrizičnijih grupa građana. Korišćenje platforme podrazumeva jednostavno popunjavanje podataka građana: Ime Prezime, Adresa, Kontakt telefon i spisak neophodnih namirnica, kao i polje napomene.

 

Ciljna grupa su stara i iznemogla lica, osobe sa invaliditetom, trudnice i osobe koje stanuju same.


Iskustvo


BAD SISTEMS d.o.o je tokom 2019.godine izradio prvu Shipping Gateway platformu PONY EXPRESS koja spaja onlajn trgovine sa kurirskim službama, kao i poznatu berzu tereta i transporta NadjiTuru.rs. Shodno stečenim znanjem i iskustvom prilikom razvoja i izrade digitalnih platformi BAD SISTEMS d.o.o svojim već postojećim platformama dokazuje da poseduje neophodno iskustvo i sposobnost da za veoma kratko vreme izvrši neophodne promene i implementaciju platforme „Pozovi, naruči i ostani kući“.


Izaći u susret osnovnim potrebama svih građana


Očekivani efekti implementacije platforme za pomoć starijim osobama, osobama sa invaliditetom, trudnicama i drugim rizičnim grupama građana su mnogobrojni. Logistika malih timova u call centrima i povezivanje sa lokalnim dostavljačima, volonterima i drugim licima i samo organizovanje narudžbina dovešće do mogućnosti pokrivanja velikog broja ljudi i prikupljanja velikog broja narudžbina čime će biti zadovoljene potrebe velikog broja građana koji pripadaju rizičnim grupama.


Efekti su zadovoljenje osnovnih potreba velikog broja građana, sprečavanje ljudi da se okupljaju u marketima, javnim površinama u nedozvoljenom broju, sprečavanje kontakta sa zaraženim površinama i građanima koji su potencijalno zaraženi.


Cilj ove platforme je da se i nakon vanrednog stanja nastavi primena ovog besplatnog servisa i volonterizma u Republici Srbiji.


BAD SISTEMS d.o.o trenutno zapošljava 12 ljudi sa punim radnim vremenom i 4 stažista, angažovano na različitim projektima i potrebama. BAD SISTEMS d.o.o veoma blisko sarađuje sa Elektronskim Fakultetom u Nišu, kao i Startup centrom u Nišu, te time može u kratkom roku ukoliko je to potrebno da angažuje dodatne resurse po pitanju ljudstva, tehnologije i organizacije.


U toku je proces procene svih podobnih predloga projekata. Konačnu odluku o finansiranju donosi nezavisna Ekspertska komisija. O rezultatima obavestiće nas u najkraćem mogućem roku, ali nas mole i za strpljenje usled velikog broja pristiglih prijava. Strpljenja imamo i radujemo se saradnji na ovom projektu – jer svi su važni, svaki život, svaki čovek kome je pomoć neophodna.